ستاد مرکزی راهیان نور کشور 12 آذر 1396 ساعت 11:27 http://rahianenoor.com/vglba8b8.rhb80rquu8ipr.l.html -------------------------------------------------- صبح امروز برگزار شد؛ عنوان : گزارش تصویری/ کمیته راویان ستاد مرکزی راهیان نور عکاس: محمد ساسانی -------------------------------------------------- تهران- راهیان نور- کمیته راویان ستاد مرکزی راهیان نور کشور با هدف بررسی سند جامع راهبردی روایتگری راهیان نور برگزار شد. متن :