ستاد مرکزی راهیان نور کشور 30 تير 1396 ساعت 18:38 http://rahianenoor.com/vglepw8z.jh87fjrbbz9ij.2.html -------------------------------------------------- عکاس جهاد رسانه ای شهید رهبر: عنوان : گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان پاوه 2 عکاس : محمد معین ابراهیمی زاده -------------------------------------------------- متن :