ستاد مرکزی راهیان نور کشور 30 تير 1396 ساعت 19:02 http://rahianenoor.com/vglfe0dy.w6dxew,iiygaw.p.html -------------------------------------------------- عکاس جهاد رسانه ای شهید رهبر: عنوان : گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان شهدای والفجر4 عکاس: محمدعلی هادی زاده -------------------------------------------------- متن :