ستاد مرکزی راهیان نور کشور 27 مهر 1396 ساعت 12:55 http://rahianenoor.com/vglf1xdy.w6dyvw,iiygaw.p.html -------------------------------------------------- عکاس: محمد ساسانی عنوان : شورای سیاست گذاری راهیان نور کشور -------------------------------------------------- تهران- راهیان نور- شورای سیاست‌گذاری راهیان نور کشور با حضور فرماندهان قرارگاه های راهیان نور و به ریاست سردار دکتر بهمن کارگر برگزار شد. متن :