ستاد مرکزی راهیان نور کشور 30 تير 1396 ساعت 9:47 http://rahianenoor.com/vglgyx9q.ak9z3a1rrqp4a.v.html -------------------------------------------------- عکاس جهاد رسانه ای شهید رهبر: عنوان : گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان مرصاد عکاس : علی رنجبر شبان -------------------------------------------------- متن :