عکاس جهاد رسانه ای شهید رهبر:

گزارش تصویری/ حضور فرماندار مریوان در مرکز رسانه ای شهید رهبر

عکاس: محمد رهنما

21 مرداد 1396 ساعت 17:07

سنندج - جهاد رسانه ای شهید رهبر، محمد شفیعی فرماندار مریوان با حضور در مرکز رسانه ای شهید رهبر با خبرنگاران راهیان نور به گفت و گو پرداخت.کد مطلب: 10633

آدرس مطلب: http://rahianenoor.com/vglbf0b8.rhbgfrquu8ipr.l.html

راهیان نور
  http://rahianenoor.com