عکاس: محمد ساسانی

شورای سیاست گذاری راهیان نور کشور

27 مهر 1396 ساعت 12:55

تهران- راهیان نور- شورای سیاست‌گذاری راهیان نور کشور با حضور فرماندهان قرارگاه های راهیان نور و به ریاست سردار دکتر بهمن کارگر برگزار شد.کد مطلب: 11069

آدرس مطلب: http://rahianenoor.com/vglf1xdy.w6dyvw,iiygaw.p.html

راهیان نور
  http://rahianenoor.com