پوستر/ یار کردستان (2)
تقدیم به روح پرفتوح سردار شهید علیرضا موحد دانش
پنجشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۲۴
کد مطلب : 5800
«...پدر و مادر و همسر عزیزم، مراقبت کنید آنان که پیرو خط سرخ امام خمینی نیستند و به ولایت او اعتقاد ندارند بر من نگریند و بر جنازه من حاضر نشوند در زنده بودنمان که نتوانستیم در آنها اثری بگذاریم شاید در مرگمان فرجی باشد و بر وجدان بی انصافشان اثر گذارد.» علیرضا موحد دانش 17/ 11/ 1361
پوستر/ یار کردستان (2)


Share/Save/Bookmark