عکاس جهاد رسانه ای شهید رهبر:
گزارش تصویری/ حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در مرکز رسانه ای شهید رهبر
عکاس: محمد رهنما
پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۰
کد مطلب : 10597
سنندج - جهاد رسانه ای شهید رهبر، کریم ذوالفقاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با حضور در مرکز رسانه ای شهید رهبر با خبرنگاران راهیان نور به گفت و گو پرداخت.
گزارش تصویری/ حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در مرکز رسانه ای شهید رهبر
Share/Save/Bookmark